Wendbaarheid vergroten

Heeft u de juiste medewerkers en talenten in beeld om uw organisatie doelen te bereiken?

Duurzaam ontwikkelen

Hoe geeft u invulling aan het verbinden en boeien?

Innovatie aanjagen

Hoe kan u het innovatievermogen van uw organisatie vergroten?

Welkom bij Optines

Optines Consultancy maakt organisaties en medewerkers succesvol door hun wendbaarheid te vergroten.
 
Wij initiëren en begeleiden u bij HR-veranderingsprocessen en werken samen met u aan de juiste antwoorden en oplossingen door:
 
  • de juiste medewerkers en talenten in beeld te krijgen om uw organisatie doelen te bereiken;
  • invulling te geven aan het verbinden en boeien van uw medewerkers en een duurzame groei en ontwikkeling bij hen te stimuleren;
  • het innovatievermogen van uw organisatie te vergroten door medewerkers te laten meedenken over vernieuwingen van producten en processen.

Uw vraag

U professionaliseert uw organisatie en investeert in uw medewerkers, maar u heeft vragen zoals: Hoe houden we de juiste medewerker langer binnen boord? Hoe maken we het werk aantrekkelijk? Wat kunnen we doen om een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket te bieden? 

Onze oplossing

Door een integrale aanpak van HR en uit te gaan van de visie en missie van uw organisatie en uw belofte als werkgever en deze te vertalen naar de stappen in de ‘employee journey’. Van solliciteren tot het moment dat de medewerker uw organisatie verlaat. 

Onze klanten

De rode draad in onze opdrachten is het vertalen van strategie naar praktische, duurzame en haalbare doelen. Samen met u en uw medewerkers werken wij graag aan de uitvoering hiervan en het succes van uw organisatie. Wij zijn trots op onze klanten.

Inspiratie